OPINIE Vrijspraak na onrechtmatige doorzoeking

Sepot in zaak ‘liquidatieplan’ oud-officier van justitie
juni 9, 2018
OM: Maastrichtse jihadist betrokken bij kidnap in Zuid-Afrika
juni 12, 2018

De bekende strafpleiter Marcel Heuvelmans geeft voor misdaadsite www.crimewatcher.nl zijn visie op een strafzaak.

In februari 2017 komt bij de politie een melding binnen dat er vanuit een bepaald pand in het centrum van Venlo veel aanloop is van mensen die slechts korte tijd daar binnen blijven. Vervolgens vindt er een maand later in maart 2017 een gecoördineerde post-actie plaats op dit pand. Men ziet inderdaad dat in dit pand meerdere mensen korte tijd verblijven en weer naar buiten gaan. Bij één van de afgevangen mensen wordt een klein beetje hennep en amfetamine aangetroffen bij een andere persoon een aantal grammen hennep. De laatste persoon vertelt deze hennep in dit pand gekocht te hebben.

Vooropgesteld moet worden dat de politie niet heeft uitgezocht wie er precies in de woning verblijven c.q. staan ingeschreven. Dit is een eerste omissie omdat men niet weet hoeveel mensen nu precies in dit pand, gelet op de huisnummering, staan ingeschreven. Men weet dus eigenlijk niet op wie men het onderzoek aan het verrichten was. Vervolgens vraagt men een spoeddoorzoeking aan bij de rechter-commissaris en daar gaat het uiteindelijk fout. De wet schrijft voor dat in principe in woningen een doorzoeking dient te worden verricht door een Rechter-commissaris. Slechts indien sprake is van dringende noodzakelijkheid en het optreden van de Rechter-commissaris niet kan worden afgewacht, kan de doorzoeking door een Officier van Justitie plaatsvinden, indien ook het optreden van de Officier van Justitie niet kan worden afgewacht kan een machtiging aan de hulpofficier van Justitie worden gegeven.

In deze zaak is niet komen vast te staan waarom de rechter-commissaris niet zelf ter plaatse is gekomen om de doorzoeking te verrichten. Er ontbreekt iedere motivering aan het doorsluizen van zijn bevoegdheid aan de Officier van Justitie. De Officier van Justitie echter, heeft op zijn beurt weer een hulpofficier van Justitie gemandateerd om de doorzoeking in zijn naam te verrichten. Dit wordt ook wel de getrapte bevoegdheid genoemd. In het wetboek van strafvordering is nog een bepaling opgenomen dat indien men moet wachten op een Rechter-commissaris of Officier van Justitie de politie de zaak kan bevriezen tot de komst van deze Rechter-commissaris of Officier van Justitie. Ook dit is dit geval niet gebeurd. Zonder enige motivering hebben zowel de Rechter-commissaris als de Officier van Justitie de aan hen toekomende bevoegdheid doorgegeven aan een hulpofficier van Justitie.

Gelet op het feit echter dat een doorzoeking in een woning in principe door een Rechter-commissaris dient plaats te vinden vond de Rechter dat de doorzoekingsbepalingen dermate waren geschonden dat al hetgeen in de woning werd aangetroffen (130 gram harddrugs en 200 gram hennep en een gasdrukpistool) uitgesloten diende te worden van het bewijs. Daarbij kwam, als een soort klap op de vuurpijl dat in de machtiging tot binnentreden, verstrekt door de gemandateerde hulpofficier van Justitie het juiste huisnummer niet was opgenomen. Het binnengetreden pand stond dus niet met het goede huisnummer op de machtiging vermeld.

Alles bij elkaar genomen vond Politierechter dat de huiszoekingsbepalingen dermate waren veronachtzaamd dat alle aangetroffen zaken van het bewijs uitgesloten dienden te worden. Dit betekent weer dat cliënt en zijn partner integraal vrijgesproken werden van de aan hen verweten feiten. Een terechte uitspraak van de Politierechter waarvan ook een zogenaamde signaalwerking dient uit te gaan. We zien het maar al te vaak dat op lichtvaardige gronden wordt binnengetreden en dat dan ook nog de binnentredingsbepalingen worden geschonden. Het is goed dat er een Rechter is die hier paal en perk aan stelt. De Officier van Justitie was het uiteindelijk niet met dit vonnis eens en heeft hiertegen hoger beroep ingesteld. Wordt vervolgd dus.

Mr. M.P.J.C. Heuvelmans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *