Onderzoek bompakket van minuut tot minuut

DREIGBRIEF: EIS MILJOEN VAN BURGEMEESTER HEERLEN
januari 11, 2017
Verdachte dreigbriefzaak: ‘Ik ben er ingeluisd’
januari 11, 2017

door Bjorn Thimister

HEERLEN Uit een officieel proces-verbaal van bevindingen van een hoofdagent van de Limburgse politie, waar CRIMEWATCHER inzage in heeft gehad, blijkt hoe de bewuste 21e december, de dag dat het bewuste pakketje werd bezorgd op het gemeentehuis in Heerlen, precies is verlopen. Hieronder het betreffende PV. Namen van agenten en medewerkers van de gemeente zijn om privacy-redenen er uitgehaald.

Uit onderzoek bleek dat het pakket de volgende route doorlopen zou hebben:
Via reguliere postweg, goed gefrankeerd en duidelijke adressering, verzonden naar Postbus 1 van de gemeente Heerlen.

8.00 uur: Post met betreffend pakket werd opgehaald door medewerker van de gemeente Heerlen/postkamer.

8.30 uur: Uiterlijk tijdstip dat pakket binnenkwam op het gemeentehuis.

9.00 uur: Uiterlijke tijd dat het pakket werd geopend. Pakket werd geopend door medewerker gemeente. Na openen werd het pakket in een enveloppe gestopt en klaargelegd om verzonden te worden naar de afdeling van de burgemeester.

13.00 uur: Tijden middagronde werd pakket afgegeven bij een secretaresse van de burgemeester.

Pakket overgedragen aan de gemeentesecretaris
Pakket overgedragen aan hoofd juridische zaken
Pakket werd opgeslagen in kluis van medewerkster gemeente Heerlen

15.35 uur: Door burgemeester Ralf Krewinkel werd de chef van de basiseenheid politie in kennis gesteld.

Inhoud pakket bestaande uit:
-brief
-telefoon merk Sagem, voorzien van sim-kaart Lebara
-2 accu’s bestemd voor de telefoon
-achterklep
-dichtgeplakt doosje

16.15 uur: Drie rechercheurs van de afdeling forensische opsporing van de politie kwamen ter plaatse op het gemeentehuis.

16.30 uur: Start onderzoek door forensische opsporing. Vanaf dit moment werd op forensische wijze het pakket benaderd. Uit de kluis, op de zevende verdieping, werd het pakket vervoerd naar de begane grond voor verder onderzoek.

17.05 uur: Door rechercheur van de forensische opsporing werd het dichtgeplakte doosje middels een steriele scalpel aan de achterzijde opengesneden. Ik zag dat de inhoud bestond uit:
-digitale kookwekker
-twee draadjes uit de kookwekker
-onbekende substantie gewikkeld in folie
Ik zag dat de onbekende substantie los was van de draadjes. Uit verdere veiligheidsoverwegingen werd het doosje niet verder geopend, waardoor ik niet kon zien wat op het display zichtbaar was.

17.10 uur: De teamleider explosieven verkenner werd in kennis gesteld. Ik legde hem de aangetroffen situatie uit en verhelderde deze middels foto’s die ik naar hem stuurde. Er vond ook overleg plaats met de Explosieven Opruimingsdienst.

17.55 uur: Terugkoppeling van teamleider explosieven verkenner. Ik hoor dat hij zei dat de situatie op dit moment stabiel en veilig betrof. Er bestond geen gevaarzetting, omdat de ontsteker van de lading verwijderd was.

18.00 uur: Lading werd vervolgens verplaatst naar een andere plek in de kamer. De telefoon en sim-kaart werden meegenomen door collega’s digitale opsporing. Overige inhoud met uitzondering van de lading werd meegenomen naar een andere ruimte binnen het gebouw. Kamer werd verlaten en gesloten.

18.15 uur: Contact met teamleider explosieven verkenner. Hij gaf aan dat de EOD ter plaatse komt voor onderzoek naar de lading. Situatie blijft op dit moment nog veilig. Raadsvergadering was op dit moment bezig. Vooralsnog geen gevaarzetting die leidde tot ontruiming.

19.00 uur: Raadsvergadering werd door burgemeester geschorst. Burgemeester op de hoogte gesteld van stand van zaken. Aangegeven dat er werd gestart met een standaard procedure en dat EOD ter plaatse komt. Aangegeven dat situatie veilig is, maar dat na analyse van de EOD situatie kan veranderen en dat ontruiming mogelijk zou kunnen zijn.

21.00 uur: EOD met teamleider explosieven verkenner ter plaatse.

21.40 uur: Na inschatting door EOD zal gemeentehuis ontruimd moeten worden, om veilig te kunnen werken.

22.00 uur: Standaard procedure gestart.

22.30 uur: Brandweer ter plaatse.

22.32 uur: Ambulance ter plaatse.

22.50 uur: Explosieven Opruimingsdienst (EOD) start met benadering en onderzoek van lading.

00.20 uur: EOD verklaart veilige situatie. Start afschaling hulpdiensten.

00.30 uur: Teamleider explosieven verkenner verklaart dat indicatief onderzoek van EOD uitwijst dat lading bestond uit springstof, TNT. Voor definitieve uitslag zal onderzoek bij NFI volgen.

1.05 uur: Einde plaats delict.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *