Deel 2: Observaties, invallen en doorzoekingen in 26Livonia (met foto’s)

Geheime info uit Polen over chemicaliënsmokkel naar Limburg
december 26, 2018
Moord Geleen: OM seponeert aangifte tegen vriendin doodgeschoten Radjan
december 27, 2018

door Bjorn Thimister

MAASTRICHT Nadat de informatie uit Polen over transporten van grondstoffen voor drugslabs naar Limburg was binnengekomen bij justitie en politie, werd in november 2017 om een groot onderzoek op te starten. Dat blijkt uit stukken die Crimewatcher heeft ingezien. Deel 2: verloop van het onderzoek.

Deze misdaadsite heeft waar nodig namen en adressen weggelaten in verband met de privacy.

Op 15 november 2017 is door team 16 van de Dienst Landelijke Recherche, het strafrechtelijk onderzoek onder de naam 26Livonia gestart. Een man uit Venlo werd aangemerkt als verdachte.

Aantal transporten

Uit het onderzoek is gebleken dat in de periode 15 november 2017 tot 16 april 2018 vermoedelijk 28
chemicaliëntransporten hebben plaats gevonden vanuit Polen, via Duitsland, naar Nederland. Deze transporten werden uitgevoerd met behulp van bestelbussen en vrachtauto’s met Poolse kentekens.

De chemicaliën die werden vervoerd betroffen vermoedelijk zoutzuur, fosfor, ammoniak, methanol, caustic soda, mierenzuur en formamide, zo schrijven de rechercheurs in vertrouwelijke stukken.

Observatie

Naar aanleiding van de chemicaliën transporten werden, door middel van observatie, een aantal opslaglocaties in beeld gebracht. Bij het eerste transport op 15 november 20’17 werd gezien dat er vermoedelijk chemicaliën werden gebracht naar een woonwagencentrum aan de Tudderenderweg in Sittard. Vervolgens werden op 22 november 2017 chemicaliën gebracht naar de locatie Flammert 1020 in Bergen (Limburg).

Vermoedelijk vanwege de in beslag name van een synthetisch drugs laboratorium, in een pand aan Schandelo in Velden op 23 november 2017, werden hierna geen transporten vanuit Polen naar Sittard en Velden vastgesteld. Wel werd door de Poolse politie vastgesteld dat er vermoedelijk vanaf toen gebruik werd gemaakt van een opslaglocatie in Bohmte,
Duitsland.

Hierna vonden er nog meerdere transporten naar Nederland plaats waarbij onder andere de onderstaande opslaglocaties in beeld kwamen:
– garageboxen aan de Amnesty lnternationalstraat in Venlo,
– een bedrijfspand aan Ekkersrijt in Son en Breugel,
– een bedrijfspand aan de Siloweg in ‘s-Hertogenbosch,
– een boerenschuur aan de Torenvalkweg te Odiliapeel.

Onderzoek Bhutia, politíe Oost-Brabant:

Naar aanleiding van het transport op 22 november 2017 naar de Flammert in Bergen, bleek dat deze locatie ook in beeld was gekomen binnen het onderzoek Bhutia van het team ondermijning
Oost-Brabant. Bij een pseudokoop binnen dit onderzoek Bhutia werden chemicaliën (1000 liter zoutzuur) aangekocht. Deze chemicaliën werden op 12 januari2018 opgehaald bijde Flammert
1020 in Bergen.

Onderzoek Roseau, politie Oost-Brabant:

Naar aanleiding van vastgestelde de transporten naar Ekkersrijt in Eindhoven en de Siloweg te’s-Hertogenbosch werden twee kluisprocessen-verbaal opgemaakt en werd de onderstaande
informatie verstrekt aan het team ondermijning van de politie Oost-Brabant.

lnfo 1:

Uit een lopend onderzoek is gebleken dat in/bij het bedrijfspand Ekkersrijt 1223 in Son en Breugel
grote hoeveelheden chemicaliën worden gelost, welke zeer vermoedelijk zijn bestemd voor de
productie van synthetische drugs.

lnfo 2:

Uit een lopend onderzoek is gebleken dat een man betrokken is bij de opslag van chemicaliën in een XXL opslagbox, gelegen Siloweg in’s-Hertogenbosch. Deze chemicaliën zijn zeer vermoedelijk bestemd voor de productie van synthetische drugs.

Verdachte personen n.a.v. de transporten

Uit informatie uit Polen bleek dat een man, geboren op 02-04-1965 te Turek (Polen), betrokken was bij de chemicaliën transporten vanuit Polen. Hij daar gezien als organisator/transporteur van de transporten. Deze Pool werd bij observaties in Nederland ook meerdere keren gezien.

Ook werd gezien dat een man, geboren op 7 december 1992 te Venlo, betrokken was bij chemicaliën transporten. Hij werd derhalve als verdachte binnen het onderzoek 26Livonia aangemerkt. Ook andere personen, waaronder een man, geboren op 7 november 1984 en een andere man, geboren op 18 februari 1981,
werden naar aanleiding van bevindingen binnen het onderzoek als verdachte aangemerkt. Omdat gedurende het onderzoek niet bleek dat een andere man daadwerkelijk nog betrokken was bij
deze chemicaliën transporten verviel deze verdenking, aldus de speurders in vertrouwelijke stukken.

Invalllocaties garageboxen Amnesty lnternationalstraat in Venlo

Op 29 januari 2018 vond er een inkijk plaats in twee garageboxen aan de Amnesty lnternationalstraat in Venlo. Hierbij bleek dat eentje leeg was en dat er in de andere
onder andere gesealde goederen stonden.

Onderzoek lab Brakel

Uit observatie bleek dat er op 8 maart 2018 een transport, met vermoedelijk chemicaliën, plaats vond vanaf de Siloweg te’s-Hertogenbosch naar de Kooihoek in Brakel. Binnen het onder
Kilkis van de politie Zeeland / West-Brabant was deze locatie ook al in beeld gekomen. Op 13 maart 2018 werd door het onderzoeksteam Kilkis een onderzoek ingesteld op deze locatie in Brakel. Zij stelden toen onder andere vast dat in een schuur op dit terrein een MDMA-laboratorium en
chemicaliän aanwezig waren.

Doorzoekingen en aanhoudingen 16 april 2018

Naar aanleiding van de bevindingen binnen het onderzoek 26Livonia vonden er op 16 april 2018 op 17 locaties doorzoekingen plaats. Hierbij werden meerdere drugslaboratoriums en opslagplaatsen
van chemicaliën aangetroffen en ontmanteld. Tevens werden die dag meerdere verdachten aangehouden.

Doorzoekingen en aanhoudingen in Polen en Duitsland

Op 17 april en 23 april 2018 vonden er in Polen en in Duitsland doorzoekingen plaats naar aanleiding van de bevindingen in de onderzoeken Brama en 26livonia. Ook werden in Polen 8
personen aangehouden. Bij de doorzoekingen werden onder andere grote hoeveelheden chemicaliën waaronder formamide en aceton aangetroffen en in beslag genomen. Tevens werd er ook 3925 gram amfetamine aangetroffen en in beslag genomen.

Aanhoudingen overige verdachten:

Binnen het onderzoek 26livonia werden na 7 mei 2018 nog meerdere personen aangehouden en gehoord in verband met hun betrokkenheid bij het transporten cq de aangetroffen strafbare
goederen.

Foto’s: politiedossier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *